Felanmälan & jourtelefon »

IN3PRENÖR bygger om Folkets Hus och Norra Latin

IN3PRENÖR bygger om Folkets Hus och Norra Latin

2023-01-11

I samverkan med Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm bygger IN3PRENÖR om och restaurerar fastigheterna Folkets Hus samt Norra Latin vid Norra Bantorget i Stockholm. Norra Latin anpassas för att åter bli skola och Folkets Hus för lokaler för Scandic Hotels, Dansens Hus och kongress- och mötesverksamhet.

Projektet avseende Folkets Hus omfattar om- och tillbyggnationer om ca 35.000 m². Fastighetetens verksamheter består idag av kongress- och konferensanläggning med restaurang, Scandic hotels samt Dansens Hus. Projektet kommer bland annat att förbättra personflöden för hyresgästernas verksamheter och uppgradera fastighetens system och installationer. Folkets Hus har ett stort kulturhistoriskt värde och ursprungliga värdebärande delar kommer att bevaras. Projektet beräknas vara färdigställt Hösten 2024.

För Norra Latin omfattar projektet renovering och verksamhetsanpassning till skolverksamhet om knappt 10.000 m². Även skolgården kommer att anpassas för pedagogisk verksamhet. Norra Latin är ett byggnadsminne och kommer efter genomförd restaurering återfå sin ursprungliga funktion som skola. Norra Latin beräknas färdigställas till skolstart 2023.

Projekten har höga ambitioner gällande hållbarhet och kommer att klassificeras med BREEAM-in-use.

– Vi tycker att det skall bli fantastiskt att få vara med och framtidssäkra dessa historiska byggnader tillsammans med Banfast, säger Anders Bysell, VD på IN3PRENÖR.

– Vi är väldigt glada att nu, tillsammans med IN3PRENÖR, få inleda en resa där båda dessa fantastiska fastigheter med sin anrika historik, lyfts till anläggningar för sina ursprungliga verksamheter och utifrån moderna behov och krav, säger Lars Nylund, VD på Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm.

För vidare information, kontakta:
Lars Nylund, VD, Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm, tel 070-412 71 01
E-post: lars.nylund@banfast.se

Anders Bysell, VD, IN3PRENÖR,tel. 070-331 40 50
E-post: anders.bysell@in3ab.se

Om Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm
Folkets Hus är ett privatägt fastighetsbolag som äger Folkets Hus, Norra Latin samt flera fastigheter runt Norra Bantorget. Bolaget ansvarar även för fastighetsförvaltningen av flera fastigheter i området runt Norra Bantorget genom BanFast Förvaltning AB. Läs mer på banfast.se