Om oss

Bantorget Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till AB Folkets Hus i Stockholm, som äger ett samlat fastighetsbestånd vid Norra Bantorget i Stockholm. Där ingår fastigheterna Folkets Hus och Norra Latin med hyresgäster inom besöks- och konferensnäring samt kultur och eventverksamhet med välkända varumärken som Scandic Hotels, City Conference Centre och Dansens Hus. Hyresgäster som ställer speciella krav på den tekniska förvaltningen när det gäller flexibilitet, servicekänsla och närvaro. Med denna blandning av hyresgäster har vi skaffat oss en bred erfarenhet och kunskap som vi tar med till alla våra nya kunder.

Organisation

Vi är en väl anpassad organisation inriktad på att lösa våra kunders problem och utmaningar snabbt och effektivt. I den tekniska kompetensen ingår drifttekniker, driftingenjör, fastighetsskötare och projektledare som i det dagliga arbetet hanterar felanmälan från hyresgäster, driftoptimering, hyresgästanpassningar, underhålls- och investeringsprojekt och mycket mer. Till detta ska läggas en lång rad experter på el, ventilation och styr mm som ingår i vårt nätverk av underleverantörer och konsulter.

Våra förvaltare, som är uppdragsansvariga mot respektive fastighetsägare, svarar för såväl uthyrning, lokalplanering, dagliga hyresgästkontakter som budgetarbete och ekonomisk uppföljning.

Ekonomienheten hanterar fakturaflöden, reskontra, hyresavisering och ekonomisk analys förutom sedvanligt bokslutsarbete.

Vår organisation är byggd för en öppen och nära kontakt med kunderna och för att underlätta snabba beslut.