Vår marknad

Vi finns mitt i Stockholms city och hela Stor-Stockholm är vår marknad. Uppdragen vi har idag spänner över hela fastighetsområdet och har sin geografiska hemvist från city till förort.
Vi förvaltar såväl renodlade kontorsfastigheter som fastigheter med bostäder, samt fastigheter med ett blandat utbud av butiker, kontor och bostäder. Till det ska läggas några av de profilerade fastigheterna i vårt närområde, som Folkets Hus och Norra Latin, som innehåller teater, hotell och konferensverksamhet.